0905 592 191

Snowboarding

Od sezóny 2008/2009 je v našom stredisku k dispozícii nový SNOWBOARDOVY PARK. V SNWB PARKU je naprojektovaných celkom 6 prekážok vo dvoch lines, takže sa dá jazdiť 3 prekážky za sebou. V blízkej budúcnosti budú doplnené ďalšie prekážky. SNWB PARK je pravidelne udržiavaný.

Vstup do parku je na vlastné nebezpečie a len s platným SKIPASOM.

Dnes má SNWB PARK  inštalované dve prekážky.

SNWB PARK je dočasne   z a t v o r e n ý.